Funktsionaalse toitumise nõustaja õpe

asukoht: Tallinn

toimumise aeg: 06.01.2016


Alates 2016.aasta jaanuarist on kooli täies mahus lõpetanud toitumisnõustajatel võimalus jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPPES.

Õpe toimub kahel päeval kuus ning kestab 12 kuud. Õpe toimub Tallinnas, kuid enamusel õppepäevadel saab oselda ka skype teel mujalt Eestis. 

Soovi korral järgneb sellele TOITUMISTERAPEUDI ÕPE, mis kestab kokku 1,5 aastat. Toitumisterapeudi õpe lõpeb toitumisteraapiatasemel lõputööga (õppe viimane pool aastat).

Jätkuõppe hind on 100 eurot kuus. See sisaldab rohkelt iseseisvat tööd ning kohustuslik on omada kliendivastuvõtte.