FTN õppekava 2018

2018. aasta õpe algab 10. septembril 2018. Sooviavaldus esitada Annely Sootsile annely@tervisekool.ee


Alates 2016. aastast on kooli täies mahus lõpetanud tervisenõustajatel toitumise alal võimalus jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPPES.

Kevadsemestril on võimalik osaleda ka üksikutel õppepäevadel täiendkoolitusena. Esimene poolaasta on rohkem teoreetiline, teine poolaasta praktiline.

Õpe toimub tööpäevadel, kahel päeval kuus ning kestab 12 kuud (hind on 120 eurot kuus).

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPE on esimene osa toitumisterapeudi õppest. Õppesse saamine eeldab Tervisekooli toitumisnõustaja osa täies mahus lõpetamist ning kliendivastuvõttude alustamist (augustist alates peavad õpilased praktiseerima juba funktsionaalse toitumise nõustaja käe all toitumisterapeudi meeskonnas).

Õppe lõpetamisel saadakse vastav tunnistus. Soovi korral saab jätkata toitumisterapeudi õppes, mis kestab 1,5 aastat (haigustepuhuse toitumise moodulid, superviseeritud praktika ning lõputöö).
Funktsionaalse toitumise nõustaja töötab tihedas koostöös toitumisterapeudiga.

Koolituse õpetajad on toitumisterapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja funktsionaalse toitumise nõustajad reet Saia ja Eliisa Lukk, biokeemik Tiiu Vihalemm.

Koolitus toimub Tervisekooli ruumides Tallinnas, Pirita tee 26c-33 ja Tartus, Kalevi 108, võimalus on osaleda ka gruppidena teistes Eestimaa piirkondades (Skype teel).

1 tsükkel 
10. - 11. september 2018 
1. päev: FUNKTSIONAALNE TOITUMINE (Annely Soots, Sirli Kivisaar või Eliisa Lukk)
Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.

2. päev: IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA (Sirli Kivisaar, Annely Soots või Eliisa Lukk) 
Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused. Põletiku olemus. Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega.
- Kontrolltöö 

2. tsükkel

15. - 16. oktoober 2018 
1. päev. RASVAD TOIDUS JA KEHAS.
 (Läbiviijad Annely Soots, Tiiu Vihalemm, Eliisa Lukk)
Mida kujutavad endast rasvad? Mida tähendab triglütseriid, lipiid, kolesterool, fosfolipiid? Mis on rasvade ülesanded kehas? (Tiiu Vihalemm). 
Uuendused Tervisekooli õppematerjalides rasvade/õlide osas (Annely Soots):  
- Erinevad rasvhapped ja nende leidumine toiduainetes, sh transrasvad.
- Erinevate rasvhapete olemus ja tervislikkus – skeemid ja selgitused, mis on mis ja kuidas kehas kasutuvad.
- Kolesterooli probleem, seotus ateroskleroosi ja südamehaigustega.
- Rasvade/õlide kuumataluvus, halvasti säilitamisel ja kuumutamisel tekkivad kahjulikud ühendid.
- Asendamatud rasvhapped ja nendest moodustuvad koehormoonid jm ühendid: prostanoidid, leukotrieenid, pro-lahendavad mediaatoriained, isoprostaanid jt.
Nutrigenoomika. Polüküllastumata rasvhapped ja geeniekspressioon (Eliisa Lukk).
Rasvhapete testid ja nende interpreteerimine, edasimüüjale esitatavad nõuded (Annely Soots).
- Kontrolltöö. 

2. päev. LAPS ERINEVATES EAPERIOODIDES.
(Läbiviijad Annely Soots ja/või Sirli Kivisaar)
4 tundi Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju avaldumine täiskasvanueas.
4 tundi Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
- Praktika: ühe väikese lapsega perekonna nõustamine.
- Kontrolltöö. 

3. tsükkel
12. - 13. november 2018 
1. päev: TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE 
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale.
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale.
3. Opioidide test.
Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse.
- Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine suprvisioooni all.

2. päev. RAKK. ENERGIA. NUTRIGENOOMIKA (Eliisa Lukk, Annely Soots ja/või Tiiu Vihalemm)
Rakubioloogia. Energia tootmine. Geneetika ja nutrigeneoomika alused.

4. tsükkel

10. - 11. detsember 2017 (Eliisa Lukk ja Annely Soots) 
1. päev: SEEDEVAEVUSED JA ERINEVAD DIEEDID
Soolestiku ehitus, soolestiku immuunsus - lisateadmised nõustajale. Seedevaevused – ärritunud soole sündroom ja toitumine. FODMAP dieedi olemus, nõustaja pädevus. Põhjalikumad teadmised dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni). Koostöö toitumisterapeutidega, supervisiooni vajalikkus ja olemus. Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded.
2. päev: SOOLEMIKROOBIDE SEOS TERVISEGA, ERINEVAD ANALÜÜSID
Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas.
On leitud palju seoseid tervisega, aga mõistmaks, kuidas praktikas dieete määrata ja probiootikume kasutada, et mikrobioota kaudu haigusi ennetada või ravida, läheb veel mõned aastad.

Sellele järgneb superviseeritud praktika.
Testi edasimüüjale ja FODMAPI dieeti rakendajale esitatavad nõuded: pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga või teostama kolm testimist. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus). 

5. tsükkel 
jaanuar 2019
Läbiviijad: Eliisa Lukk, Reet Saia, Tiiu Vihalemm, Annely Soots
1. päev. VALKUDE BIOKEEMIA. AMINOHAPPED. ENERGIA TOOTMINE. SPORT JA VALK.
Aminohapped ja valgud. Sportlase toitumine ja tervis. Valguvajadus. Energia tootmine sportimisel.
- Praktika: ühe sportiva inimese toitumise ja tervisenõustamine.
- Kontrolltöö valkudest ja sportlase toitumisest.
2. päev. SÜSIVESIKUTE BIOKEEMIA. DIABEET JA SÜDAME-VERESOONKONNA HAIGUSED
Süsivesikute biokeemia. Kiudained. Sidekude, liigeskõhr, insuliini toimed. 
Süsivesikute ainevahetus, erinevad diabeedi vormid ja toitumisnõustamise eripärad. Südame-veresoonkonnahaigustega haigete toitumine. Juhtumianalüüsid.
TAIMSED MAGUSTAJAD 16.00- 18.00, läbiviija botaanik, toitumisnõustaja Krista Kaur.
Tuntud taimsed magustajad ja uued väga magusad taimed. Nii Eestis kättesaadavad kui veel mittesaadavad.
Jaanikaunajahu ja siirup, steevia, palmisuhkur (erinevad palmid ja erinevad suhkrud ning tooted). Jakoonijuuresiirup , luukum-marmelaadipuu jahu, Lo Han, meskiite pulber, magus lippia, agaavinektar.

 -Kontrolltöö süsivesikutest.

SÜGISSEMESTER on rohkem praktiline, toimub peamiselt läbi juhtumianalüüside. 

6. tsükkel 

veebruar 2019 
FUNKTSIONAALSE LÄHENEMISE KASUTAMINE PRAKTILISES KLIENDITÖÖS. SOOLESTIKU SEOS TEISTE ORGANSÜSTEEMIDEGA. DETOKSIFIKATSIOONI TOETAMINE TOITUMISEGA.


7 tsükkel
märts 2019

Esitada valkude, süsivesikute ja rasvade kontrolltööd, immuunsuse kontrolltöö, laste ja sportiva isiku toitumisnõustamise ja südame-veresoonkonna töö. Esitada FTN taseme seedeprobleemidega kliendijuhtum.

PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, PSÜHHOSOMAATIKA.
Läbiviijad: Sirli Kivisaar
1. päev: PSÜHHOTERAAPIA OLEMUS JA NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega.
2. päev. PSÜHHOSOMAATIKA – KEHA JA VAIMU SEOSED
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust.

8. tsükkel
aprill 2019
MEESKONNATÖÖ ALUSED ja FTN IGAPÄEVATÖÖ PRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.

Funktsionaalse toitumise nõustaja pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused.

9. tsükkel
mai 2019
TOIDUTALUMATUS JA TERVISEPROBLEEMID.
HAIGUSTE TEKKIMISE MEHHANISMID, KEHA JA VAIMU SEOSED.


10. tsükkel
juuni 2019
ERINEVAD ANALÜÜSID TASAKAALUTUSTE HINDAMISEKS KEHAS, SOOLESTIKU TERVISE HINDAMINE. PRAKTIKA

11. tsükkel
juuli 2019
NÕUSTAMISE PLAANI KOOSTAMINE ja KOOSTÖÖ TEISTE SPETSIALISTIDEGA ERINEVATE JUHTUMITE KORRAL.
EAKATE JA SPORTIVATE INIMESTE TOITUMISNÕUSTAMISE JÄTKUKOOLITUS.


Aasta lõpuks on õpilasel nõustatud 15 klienti, nendest 5 funktsionaalse toitumisnõustaja tasemel klienti.
Esitatud on kõik kontrolltööd ning 1 seedimise juhtum.

10 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega ja 5 FTN tasemel kliendinõustmise kirjeldused koos meeskonnatöö kirjeldamisega.

Lõpetaval FTN-l peab olema toimiv meeskond, kuhu kuulub ka toitumisterapeut.

12. tsükkel: ARVESTUS (lepitakse kokku individuaalne arvestuse sooritamise aeg). Arvestusel demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja oma pädevust  FTN tasemel nõustajana, menüüde koostamise oskust ning võimet toitumisterapeudi meeskonnas töötada.