FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAASÕPE 2018

Alates 2016. aastast on kooli täies mahus lõpetanud tervisenõustajatel toitumise alal võimalus jätkata jätkuõppega. Uus kursus alustab 10. septembril 2018. Sooviavaldus esitada Annely Sootsile: annely@tervisekool.ee

NB! Õppekavasse on 2018. aastal viidud sisse olulised muutused, mis tulenevad toitumisterapeudi kutsestandardist. FTN õpe hõlmab nii toitumisnõustaja jätkuõpet kui TOITUMISTERAPEUDI ÕPET ja õppe nimetus muutub FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA ALUSTEKS (baasõpe).
Toitumisterapeudi tunnistuse saamiseks on vaja omada kõrgharidust, kuid toitumisnõustaja jätkukoolituse tsüklite läbimisel seda nõuet ei ole. Õpe on nii teoreetiline kui praktiline, suurt rõhku pööratakse just juhtumianalüüsidele. Oluline on õppimise ajal pidevalt praktiseerida funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas ning võtta vastu terviseprobleemidega kliente. Selle taseme lõpetanu võib töötada medistiinisüsteemis toitumisterapeudina või tunktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena (ta ei ole funktsionaalse toitumise terapeut). 

Õpe toimub tööpäevadel, kahel päeval kuus ning kestab 12 kuud (hind on 130 eurot kuus).
Kui sellesse õppesse tullakse pärast toitumisterapeudiõppe läbimist (alustame õppega 2018. aastal), siis on õpe 3 tsüklit lühem, aga eelnevalt tuleb läbida tervisenõustaja toitumise alal õppest detoksifikatsiooni ja toidutalumatuse 4 õppepäeva. Vaata kava siit.

Soovi korral ja kõrghariduse olemasolul saab jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppes, mis kestab 1,3 aastat (haigustepuhuse toitumise moodulid, superviseeritud praktika ning lõputöö).

Koolituse õpetajad on toitumisterapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja funktsionaalse toitumise nõustajad reet Saia ja Eliisa Lukk, biokeemik Tiiu Vihalemm.

Koolitus toimub Tervisekooli ruumides Tallinnas, Pirita tee 26c-33 ja Tartus, Kalevi 108, võimalus on osaleda ka gruppidena teistes Eestimaa piirkondades (Skype teel).

1 tsükkel 
10. - 11. september 2018 
1. päev: FUNKTSIONAALNE TOITUMINE (Annely Soots, Sirli Kivisaar või Eliisa Lukk)
Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.

2. päev: IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA (Sirli Kivisaar, Annely Soots või Eliisa Lukk) 
Arvestus: Kontrolltöö 

Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused. Põletiku olemus. Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega.

2. tsükkel

18. - 19. oktoober 2018 
1. päev. RASVAD TOIDUS JA KEHAS
 (Läbiviijad Annely Soots, Tiiu Vihalemm, Eliisa Lukk)
Arvestus: Kontrolltöö

Mida kujutavad endast rasvad? Mida tähendab triglütseriid, lipiid, kolesterool, fosfolipiid? Mis on rasvade ülesanded kehas? (Tiiu Vihalemm). 
Uuendused Tervisekooli õppematerjalides rasvade/õlide osas (Annely Soots):  
- Erinevad rasvhapped ja nende leidumine toiduainetes, sh transrasvad.
- Erinevate rasvhapete olemus ja tervislikkus – skeemid ja selgitused, mis on mis ja kuidas kehas kasutuvad.
- Kolesterooli probleem, seotus ateroskleroosi ja südamehaigustega.
- Rasvade/õlide kuumataluvus, halvasti säilitamisel ja kuumutamisel tekkivad kahjulikud ühendid.
- Asendamatud rasvhapped ja nendest moodustuvad koehormoonid jm ühendid: prostanoidid, leukotrieenid, pro-lahendavad mediaatoriained, isoprostaanid jt.
Nutrigenoomika. Polüküllastumata rasvhapped ja geeniekspressioon (Eliisa Lukk).
Rasvhapete testid ja nende interpreteerimine, edasimüüjale esitatavad nõuded (Annely Soots).

2. päev. LAPS ERINEVATES EAPERIOODIDES.
(Läbiviijad Annely Soots ja/või Sirli Kivisaar)
Arvestus: Kontrolltöö

4 tundi Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju avaldumine täiskasvanueas.
4 tundi Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
- Praktika: ühe väikese lapsega perekonna nõustamine.


3. tsükkel
12. - 13. november 2018 
1. päev: TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE 
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale.
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale.
3. Opioidide test.
Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse.
- Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine supervisioooni all.


2. päev. RAKK. ENERGIA. NUTRIGENOOMIKA (Eliisa Lukk, Annely Soots ja/või Tiiu Vihalemm)
Rakubioloogia. Energia tootmine. Geneetika ja nutrigeneoomika alused.

4. tsükkel

10. - 11. detsember 2017 (Eliisa Lukk ja Annely Soots) 
1. päev: SEEDEVAEVUSED JA ERINEVAD DIEEDID
Soolestiku ehitus, soolestiku immuunsus - lisateadmised nõustajale. Seedevaevused – ärritunud soole sündroom ja toitumine. FODMAP dieedi olemus, nõustaja pädevus. Põhjalikumad teadmised dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni). Koostöö toitumisterapeutidega, supervisiooni vajalikkus ja olemus. Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded. Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega spetsialistide kompetemts, koostöö.
2. päev: SOOLEMIKROOBIDE SEOS TERVISEGA, ERINEVAD ANALÜÜSID
Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas.
On leitud palju seoseid tervisega, aga mõistmaks, kuidas praktikas dieete määrata ja probiootikume kasutada, et mikrobioota kaudu haigusi ennetada või ravida, läheb veel mõned aastad.

Sellele järgneb superviseeritud praktika.
Testi edasimüüjale ja FODMAPI dieeti rakendajale esitatavad nõuded: pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga või teostama kolm testimist. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus). 

5. tsükkel 
jaanuar 2019
Läbiviijad: Eliisa Lukk, Reet Saia, Tiiu Vihalemm, Annely Soots
1. päev. VALKUDE BIOKEEMIA. AMINOHAPPED. ENERGIA TOOTMINE. SPORT JA VALK.
Arvestus: Kontrolltöö

Aminohapped ja valgud. Sportlase toitumine ja tervis. Valguvajadus. Energia tootmine sportimisel.
- Praktika: ühe sportiva inimese toitumise ja tervisenõustamine.
- Kontrolltöö valkudest ja sportlase toitumisest.


2. päev. SÜSIVESIKUTE BIOKEEMIA. DIABEET JA SÜDAME-VERESOONKONNA HAIGUSED
Arvestus: Kontrolltöö

Süsivesikute biokeemia. Kiudained. Sidekude, liigeskõhr, insuliini toimed. 
Süsivesikute ainevahetus, erinevad diabeedi vormid ja toitumisnõustamise eripärad. Südame-veresoonkonnahaigustega haigete toitumine. Juhtumianalüüsid.


6. tsükkel TOITUMISTERAAPIA ALUSED
veebruar 2019 
TOITUMISTERAPEUDI KUTSESTANDARD – vajalikud teadmised ja oskused. Toidulisandid, nende kasutamine meditsiinis. Toitumisterapeudi pädevus nende määramisel ja ohud ning keelud toidulisanditega seoses.
ARSTIDE RAVIJUHISTES LEIDUVAD TOITUMISSOOVITUSED – toitumisterapeudi töö aluseks olevad juhised, mis määravad ka toitumisterapeudi klientuuri.
1. Südame-veresoonkonnahaigused, diabeet ja toitumine
2. Rauapuudusaneemia jt aneemiad. Toitumine aneemia korral.
3. Podagra ja osteoporoos. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
4. Astma jt allergilised seisundid ning toitumine.
5. Krooniline neeruhaigus ja neerupuudlikkus, toitumine ja toidulisandid neerupuudulikkuse korral.
6. Bariaatriline kirurgia ja nõustamine enne ja pärast operatsiooni.
7. Vähihaige toitumine.
8. Toidutõhustamine ehk rikastamine toitainetega.


7 tsükkel
märts 2019

Esitada valkude, süsivesikute ja rasvade kontrolltööd, immuunsuse kontrolltöö, laste ja sportiva isiku toitumisnõustamise ja südame-veresoonkonna töö. Esitada FTN taseme seedeprobleemidega kliendijuhtum.

1. päev. TÕENDUSPÕHISUS TOITUMISTERAAPIAS ja SEADUSANDLUS.
Arvestus: tõenduspõhise materjali koostamine haiguspuhuse toiutmise kohta

Kuidas leida tõenduspõhist kirjandust, kuidas uurimusi interpreteerida? Mõisted: testi tundlikkus, topeltpime juhuvalikuga uuring, platseebogrupp, süstemaatiline ülevaade, metaanalüüsid jt.
Toitumisnõustamist ja -teraapiat puudutav seadusandlus, teenuse kvaliteedi kindlustamine, sh dokumenteerimine (sh  meditsiinidokumentatsioon), komplitseeritud kliendijuhtumite puhul käitumine, alla 16-aastase lapse/noore nõustamine, teovõimetu ja piiratud teovõimega kliendi nõustamine.

2. päev
DETOKSIFIKATSIOON ja RASKMETALLIKOORMUS
Detoksifikatsiooniprotsessid kehas ja nende toetamine toiduga. Kordamine ja süvendatud teooria. Soolestiku seos teiste organsüsteemidega. Detoksifikatsiooni toetamine toitumisega.

8. tsükkel
aprill 2019
PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, PSÜHHOSOMAATIKA. 
Läbiviijad: Sirli Kivisaar
1. päev: PSÜHHOTERAAPIA OLEMUS JA NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega. 
2. päev. PSÜHHOSOMAATIKA – KEHA JA VAIMU SEOSED
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust.

9. tsükkel
mai 2019
TOIDUTALUMATUS JA TERVISEPROBLEEMID.
HAIGUSTE TEKKIMISE MEHHANISMID, KEHA JA VAIMU SEOSED.

Praktika läbi erinevate juhtumite.

10. tsükkel
juuni 2019
MEESKONNATÖÖ ALUSED. 
ERINEVAD ANALÜÜSID TASAKAALUTUSTE HINDAMISEKS KEHAS, SOOLESTIKU TERVISE HINDAMINE. PRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.
Jätkukoolitusega toitumisnõustaja (funktsionaalse toitumisteraapia baastaseme koolitusega) ja toitumisterapeudi pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused. Praktilised kliendijuhtumid.

11. tsükkel
juuli 2019
NÕUSTAMISE PLAANI KOOSTAMINE ja KOOSTÖÖ TEISTE SPETSIALISTIDEGA ERINEVATE JUHTUMITE KORRAL.
EAKATE INIMESTE TOITUMISNÕUSTAMISE JÄTKUKOOLITUS.

Detoksifikatsiooni teooria ja menüüde kasutamine reaalses klienditöös. Erinevad keerulised kleindijuhtumid ja meeskonnatöö.
Eakas multiprobleemne klient. 


Aasta lõpuks on õpilasel nõustatud 15 klienti, nendest 5 funktsionaalse toitumisterapeudiga koostöös nõustatud klienti.
Esitatud on kõik kontrolltööd ja 1 seedimise juhtum ja need on ka arvestatud. Lõpetaval nõustajal peab olema toimiv meeskond, kuhu kuulub funktsionaalse toitumise terapeut.

Lõpetamiseks esitatakse 15 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega ja 5  kliendinõustmise kirjeldused koos meeskonnatöö kirjeldamisega. Esitatakse 1 referaat ja kahe päeva menüü haiguspuhuse toitumise kohta.


12. tsükkel: ARVESTUS (lepitakse kokku individuaalne arvestuse sooritamise aeg). Kõik kontrolltööd peavad olema arvestatud. Arvestusel demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja oma pädevust  funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena, menüüde koostamise oskust ning võimet toitumisterapeudi meeskonnas töötada. 


NB! FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI ÕPE

koosneb kahest osast:

IV moodul FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAASTASE

Kestvus 1 aasta (24 päeva) 192 tundi auditoorset tööd, 60 tundi iseseisvat tööd ja 60 tundi superviseeritud praktikat.

V moodul FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI TASE
Kestvus 1,3 aastat. 192 tundi auditoorset tööd (24 õppepäeva), 120 tundi iseseisvat tööd ja 140 tundi superviseeritud praktikat, 120 tundi lõputöö kirjutamist