FTN õppekava 2017


NB!
 2018. aasta õpe algab märtsis, 2018. Sooviavaldus esitada Annely Sootsile annely@tervisekool.ee


Alates 2016. aastast on kooli täies mahus lõpetanud tervisenõustajatel toitumise alal võimalus jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPPES.

Kevadsemestril on võimalik osaleda ka üksikutel õppepäevadel täiendkoolitusena. Esimene poolaasta on rohkem teoreetiline, teine ainult praktiline. 

Õpe toimub tööpäevadel, kahel päeval kuus ning kestab 12 kuud (hind on 100 eurot kuus). Registreeruda annely@tervisekool.ee.

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPE on esimene osa toitumisterapeudi õppest. Õppesse saamine eeldab Tervisekooli toitumisnõustaja osa täies mahus lõpetamist ning kliendivastuvõttude alustamist (augustist alates peavad õpilased praktiseerima juba funktsionaalse toitumise nõustaja käe all toitumisterapeudi meeskonnas).

Õppe lõpetamisel saadakse vastav tunnistus. Soovi korral saab jätkata toitumisterapeudi õppes, mis kestab 1,5 aastat (haigustepuhuse toitumise moodulid, superviseeritud praktika ning lõputöö).
Funktsionaalse toitumise nõustaja töötab tihedas koostöös toitumisterapeudiga.

Koolituse õpetajad on toitumisterapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja funktsionaalse toitumise nõustajad reet Saia ja  Eliisa Lukk, biokeemik Tiiu Vihalemm.

Koolitus toimub Tervisekooli ruumides Tallinnas, Pirita tee 26c-33 ja Tartus, Kalevi 108, võimalus on osaleda ka gruppidena teistes Eestimaa piirkondades. Koolitus toimub peamiselt Skype teel.16. - 17. märts 2017 1 tsükkel 
FUNKTSIONAALNE TOITUMINE. IMMUUNSÜSTEEMI TOETAMINE TOIDUGA

1. päev: FUNKTSIONAALNE TOITUMINE (Sirli Kivisaar)
2. päev: IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA  (Sirli Kivisaar) ja RAKUBIOLOOGIA (Eliisa Lukk)
Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.
Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega.
Rakubioloogia. 

 12 - 13 aprill 2017 2. tsükkel
IMMUUNSÜSTEEM. LAPS ERINEVATES EAPERIOODIDES – nõustamine keerulistel juhtudel
4tundi. Annely Soots. Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused.
4 tundi Annely Soots. Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju täiskasvanutel.
8 tundi Sirli Kivisaar. Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
Praktika: ühe väikese lapsega perekonna nõustamine.

17. – 18. mai 2017 3. tsükkel
RASVAD TOIDUS JA KEHAS. TOIDUTALUMATUSE JÄTKUKOOLITUS
1. päev: TOIDURASVAD – BIOKEEMIA JA PRAKTIKA Annely Soots 
Rasvade biokeemia. Erinevad toidurasvad ja õlid, õlide külmpressimine ja rafineerimine. Erinevad keharasvad. Rasvhapete testid ja nende interpreteerimine, edasimüüjale esitatavad nõuded (Annely Soots).
       
2. päev: TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE EDASIMÜÜJAKS SAADA SOOVIJATELE
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
Teemad: 1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale. 2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale. 3. Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse. 
Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine

 15. - 16. juuni 2017 4. tsükkel
SEEDEELUNDKONNA TERVIS. ANALÜÜSID.
Läbiviija: Eliisa Lukk ja Annely Soots 
1. päev: SEEDEVAEVUSED JA ERINEVAD DIEEDID
Seedevaevused – ärritunud soole sündroom ja toitumine. FODMAP dieedi olemus, nõustaja pädevus. Põhjalikumad teadmised dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni). Koostöö toitumisterapeutidega, supervisiooni vajalikkus ja olemus. Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded.
2. päev: SOOLEMIKROOBIDE SEOS TERVISEGA, ERINEVAD ANALÜÜSID
Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas.
On leitud palju seoseid tervisega, aga mõistmaks, kuidas praktikas dieete määrata ja probiootikume kasutada, et mikrobioota kaudu haigusi ennetada või ravida, läheb veel mõned aastad.
Valkude biokeemia 1 t Kati Lüüs- Ploomipuu.

Testi edasimüüjale ja FODMAPI dieeti rakendajale esitatavad nõuded: pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga või teostama kolm testimist. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus). Sellele järgneb superviseeritud praktika, superviseeritakse ühe FTN juhtumi nõustamist, soovitav on ühe testi teostamine.

 10. - 11. juuli 2017 5. tsükkel (aega võime muuta)
VALKUDE JA SÜSIVESIKUTE BIOKEEMIA 
Läbiviijad: Kati Lüüs- Ploomipuu, Eliisa Lukk,  Reet Saia ja Annely Soots
1. päev. AMINOHAPPED. ENERGIA TOOTMINE. SPORT JA VALK.
Aminohapped. Energia tootmine. Soolestik - praktika, juhtumid. Annely Soots.
14. 00- 16.30. Sportlase toitumine ja tervis. Valguvajadus. Energia tootmine sportimisel. (Reet Saia)
2. päev. SÜSIVESIKUTE BIOKEEMIA. DIABEET JA SÜDAME-VERESOONKONNA HAIGUSED
Süsivesikute biokeemia. Kiudained. Sidekude, liigeskõhr, insuliini toimed. (Eliisa Lukk ja Annely Soots)
Süsivesikute ainevahetus, erinevad diabeedi vormid ja toitumisnõustamise eripärad. Südame-veresoonkonnahaigustega haigete toitumine. (Annely Soots)
Praktika: ühe sportiva inimese toitumise ja tervisenõustamine.

SÜGISSEMESTER


14. - 15. august 2017 6. tsükkel - NB!
 õppepäev algab 8.30 
FUNKTSIONAALSE LÄHENEMISE KASUTAMINE PRAKTILISES KLIENDITÖÖS. SOOLESTIKU SEOS TEISTE ORGANSÜSTEEMIDEGA. DETOKSIFIKATSIOONI TOETAMINE TOITUMISEGA.

13. - 14. september 2017,  7 tsükkel
Esitada valkude, süsivesikute ja rasvade kontrolltööd, immuunsuse kontrolltöö, laste ja sportiva isiku toitumisnõustamise ja südame-veresoonkonna töö. Esitada FTn taseme seedeprobleemidega kliendijuhtum.

PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, PSÜHHOSOMAATIKA. 
Läbiviijad: Sirli Kivisaar
1. päev: PSÜHHOTERAAPIA OLEMUS JA NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega. 
2. päev. PSÜHHOSOMAATIKA – KEHA JA VAIMU SEOSED
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust.

11. - 12. oktoober 2017, 8. tsükkel
MEESKONNATÖÖ ALUSED ja FTN IGAPÄEVATÖÖ PRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.

Funktsionaalse toitumise nõustaja pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused.

16. - 17. november 2017, 9. tsükkel
TOIDUTALUMATUS JA TERVISEPROBLEEMID. 
HAIGUSTE TEKKIMISE MEHHANISMID, KEHA JA VAIMU SEOSED.

14. - 15. detsember 2017, 10. tsükkel
ERINEVAD ANALÜÜSID TASAKAALUTUSTE HINDAMISEKS KEHAS, SOOLESTIKU TERVISE HINDAMINE. PRAKTIKA

11. - 12. jaanuar 2018, 11. tsükkel
NÕUSTAMISE PLAANI KOOSTAMINE ja KOOSTÖÖ TEISTE SPETSIALISTIDEGA ERINEVATE JUHTUMITE KORRAL.
EAKATE JA SPORTIVATE INIMESTE TOITUMISNÕUSTAMISE JÄTKUKOOLITUS.

Aasta lõpuks on õpilasel nõustatud 15 klienti, nendest 5 funktsionaalse toitumisnõustaja tasemel klienti. 
Esitatud on kõik kontrolltööd ning 1 seedimise juhtum.

10 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega ja 5 FTN tasemel kliendinõustmise kirjeldused koos meeskonnatöö kirjeldamisega.

Lõpetaval FTN-l peab olema toimiv meeskond, kuhu kuulub ka toitumisterapeut.

12. tsükkel: ARVESTUS (lepitakse kokku individuaalne arvestuse sooritamise aeg). Arvestusel demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja oma pädevust FTN tasemel nõustajana, menüüde koostamise oskust ning võimet toitumisterapeudi meeskonnas töötada.