FTN lõpetav okt 2019

Tervisenõustaja toitumise alal jätkukoolitustena on võimalik võtta FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA BAASKOOLITUSE KURSUS (IV moodul) ning õppida funktsionaalse toitumise nõustajaks.


FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA BAASKURSUS/FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPE
Kursuse kestvus on 14 õppepäeva (2 õppepäeva kuus), hind 910 eurot (130 eurot kuus).

Õppe maht on 160 tundi (sh 112 tundi teooria- ja praktikaõpet koolikeskkonnas ning 48 tundi iseseisvat teoreetilist ja praktilist tööd) 

9. - 10. märts 2019
1. FUNKTSIONAALNE TOITUMINE Annely Soots
Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.
2. IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA. Annely Soots
Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused. Põletiku olemus. Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega. 

27. - 28. aprill 2019

3. MEESKONNATÖÖ ALUSED. Annely Soots
FTN ja FTT baasteadmistega TT TÖÖPRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.
Jätkukoolitusega toitumisnõustaja (funktsionaalse toitumisteraapia baastaseme koolitusega) ja toitumisterapeudi (FTT baastasemel) pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused. Praktilised kliendijuhtumid.
4. PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID. KEHA JA VAIMU SEOSES. PSÜHHOSOMAATIKA. Annely Soots 
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega. 
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust. 

11. - 12. mai 2019
5. SOOLESTIKU IMMUUNSÜSTEEM, MIKROBIOOTA. Eliisa Lukk
Seosed üleüldise tervisega ja mõjutamine toidu – ning toidulisanditega. 
Soolestiku ehitus, sügavam teadmine anatoomiast-füsioloogiast, soolestiku immuunsus - lisateadmised nõustajale. Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel.
6. 4 tundi SEEDEVAEVUSED, SEEDEFUNKTSIOOONI TESTIMINE  Annely Soots 
Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded. Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega spetsialistide kompetents, koostöö. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas
4 tundi juhised FODMAP dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus).  

8. - 9. juuni 2019

7. DETOKSIFIKATSIOON PRAKTIKAS. Eliisa Lukk
Detoksifikatsiooni teooria ja menüüde kasutamine reaalses klienditöös. Erinevad keerulised kliendijuhtumid ja meeskonnatöö.
8. TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE Annely Soots
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale. 
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale. 
3. Opioidide test. 
Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse. 
ARVESTUS: Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine supervisioooni all.

 10. - 11. august 2019 
9. 4 tundi juhised SCD dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni) Pille Javed. : pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti SCD dieediga. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus). 
4 tundi NUTRIGENOOMIKA Ellisa Lukk
Geneetika ja nutrigeneoomika alused.
10. LAPSE- JA PERENÕUSTAMINE Annely Soots
Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.

07. - 08. september 2019
11. ARENGUPSÜHHOLOOGIA, HAIGE LAPS PERES Sirli Kivisaar
Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju täiskasvanutel.
12. Meeskonnatöö praktika (funktsionaalse toitumisteraapia kliendi praktiline nõustamine) Annely Soots

5. oktoober 2019 
13. Superviseeritud praktika: Lapse ja eaka terviseprobleemid JA TOITUMISNÕUSTAMINE Annely Soots

Individuaalne arvestus, õpetajaga eelneval kokkuleppel

14. ARVESTUSEL
demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja oma pädevust funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena, menüüde koostamise oskust ning võimet toitumisterapeudi meeskonnas või tavalise toitumiseterapeudina töötada.

ÕPPE LÕPETAMISE KRITEERIUMID
Funktsionaalse toitumise nõustaja esitab kokkuvõtte nõustamistest ja meeskonnatööst
- Ta on FTT meeskonnas ja supervisiooni all juhendanud vähemalt 3 erinevat dieeti ning nõustanud toidutalumatuse teste. Iga toidutalumatuse testi nõustamise eest saab eraldi arvestuse.
- Õpilane on nõustanud vähemalt 5 FTN tasemel klienti, 1 väikese lapsega perekonda, 1 eakat ja 1 seedevaevustega klienti.
- Õpilasel on toimiv meeskond, kuhu kuulub ka funktsionaalse toitumise terapeut.

Funktsionaalse toitumise nõustaja on õppimise ajal ja funktsionaalse toitumise terapeudi juhendamisel koostanud vähemalt 5 nõuetele vastavat eridieedi menüüd.

Õpilane on esitanud kontrolltööd immuunsuse, toidutalumatuse, seedimise, lapse ja eaka toitumisnõustamise kohta ning saanud arvestuse. 

Pärast tööde ja nõustamisjuhtumite esitamist järgneb õpetajaga/oma FTT (terapeudiga) kokkulepitud ajal vestlus.