Eakate tervis ja toitumine

Eakate tervis

"Gerontoloogia" õpik ülikoolidele, milles leidub peatükk toitumisest: "Eaka elanikkonna tervise toetamine läbi tervisliku toitumise", Annely Soots.
      Kuula toitumisterapeut Annely Sootsi loengut: Eakate tervise toetamine tervisliku toitumisega
      Kuula dots dr Kai Saksa loengut: Edukas vananemine ja vanaea haprus 
      Kuula prof Raivo Uibo loengut: Vananemine ja imuunsüsteem


Kaks uut publikatsiooni, milles on kajastatud Eesti vanemaealiste inimeste olukorda: SHARE ja EAKAS uuringute tulemused.

1. SHARE uuringus on Eesti tulemusi võrreldud veel 14 muu Euroopa riigiga.
"Pilk hallile alale". SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks. Toimetajad Luule Sakkeus ja Lauri Leppik. 

2. EAKAS uuringus on igakülgselt kajastatud Tartu piirkonna eakate seisundit erinevate teenuserühmade kaupa: perearst, koduõendus, õendusabi osakond, aktiivravi, koduhooldus, päevahooldus, hooldajatoetusega elavad isikud, hooldekodud. Kuna Tartu piirkond vastab üsna hästi Eesti keskmisele, siis võib neid tulemusi laiendada kogu Eestile.

Eaka elanikkonna tervisevajaduste piirkondlik hindamine (EAKAS).TULEMUSED. Toimetajad Kai Saks, Ruth Kalda, Helgi Kolk, Sirje Kree

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/01/Eaka-elanikkonna-tervisevajaduste-piirkondlik-hindamine-EAKAS-Tulemused.pdf

Eakate elukvaliteedi uuring 2003: Elukvaliteedi määratlus ja seda mõjutavad tegurid Eesti eakatel
Anney Sootsi poolt läbi viidud uurimus eakate hulgas 2003. aastal. TÜ Kliinikumi sisekliiniku projekt Care Keys, mille eesmärk oli välja arendada töövahendite komplekt eakate hoolduse ja hooldusraviteenuse kvaliteedi parandamiseks, leida skaalad, mis mõõdavad eaka elukvaliteeti. Antud uuring oli taustauuring selgitamaks eakate elukvaliteedi kriteeriumeid.

EGGA projekti „Aita aitajat“ pereliikmetest hooldajate testimise tulemused 2002.a.
Annely Soots ja Siret Soots